Nội thất ZITO đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức kinh doanh trong bất cứ hoạt động sản xuất nào, bởi chúng tôi hiểu điều đó là giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp, là nền tảng vững chắc cho sự tin tưởng lâu dài và bền vững từ phía khách hàng.

Song hành việc kinh doanh hợp pháp dựa trên cá giá trị đạo đức, ZITO nắm rõ các vấn đề về pháp luật Việt Nam, những quy định và thông lệ tại từng khu vực, vùng miền để tiền hành xây dựng hệ thống tư vấn, bán hàng, vận chuyển chính các và phù hợp.

Đồng thời, ZITO phát triển và thực thi những chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân chặn chẽ, nhàm bảo vệ quyền riêng tư, thể hiện sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp tuyệt đối trong những quy trình chăm sóc khách hàng trước – trong và sau bán. Nguyên tắc này tại ZITO được thực hiện dựa trên hệ thống quán lý nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính trực trong từng hành động chúng tôi đưa ra đối với ý kiến, phản hồi, góp ý của khách hàng trong suốt quá trình làm việc với ZITO.

Tại ZITO, chúng tôi tin rằng sự thành công được thực hiện thông qua những nguyên tắc đạo đức và phát triển dựa trên sự công bằng và minh bạch.